வீடு நோக்கி கனவுகள் பயணிக்கின்றன.

வீடு நோக்கி கனவுகள் பயணிக்கின்றன.
எங்கோ தூரத்தில் அம்மா அழைக்கும் ஓசை,
தலை நிமிர்த்தி வானம் பார்க்கின்றேன்
அது ஒரு பறவையாகி வறண்ட வானில் பறக்கின்றது.

நாட்கள் முடிவின்றி நீள,
எனக்கான பயண ஆயத்தங்கள் கிடப்பிலேயே கிடக்கின்றன
பொறுப்புகள், தேவைகள் என பல பெயர்களுடன்.


Comments

Popular posts from this blog

பலதும் பத்தும் - III

அலுவலக அரசியல் : இருக்கு ஆனா இல்ல!!!!!!!!!!

கவியரசனின் ஜனன தினம் இன்று.