தனிமையின் இரைச்சல்கள்

தனிமைகள் நீண்டு செல்கின்றன
எதிலும் ஒட்டாத மௌன்ங்களுடன்
தொலைதூர இரைச்சல்கள் போல
என்னுள் எதுவோ இரைந்து கொண்டே இருக்கின்றது.
அது - என் தனிமையின் போரோ??
எதோடு போரிடுகின்றது?
இல்லாத நட்பின் மீதா!
இறந்த காதலின் பேரிலா?
எதுவென்று புரியவில்லை
இருந்தும், மௌனமாக
அவ்விரைச்சலினை சுமந்தே திரிகின்றேன்.
இறக்கி வைக்கும் இடம் தெரியாமல்………………..


Comments

kavithai said…
அவ்விரைச்சலினை சுமந்தே திரிகின்றேன்.
இறக்கி வைக்கும் இடம் தெரியாமல்………………..
All are doing like this.....
Vetha.Elangathilakam.
http://www.kovaikkavi.wordpress.com

Popular posts from this blog

பலதும் பத்தும் - III

அலுவலக அரசியல் : இருக்கு ஆனா இல்ல!!!!!!!!!!

கவியரசனின் ஜனன தினம் இன்று.