காக்கைகளுக்கு இப்போது வேலை இல்லை


அப்போதெல்லாம் அப்பாவின் கடிதங்கள் பற்றி
அம்மா
காக்கைகளிடம்தான் முறையிடுவாள்.
வேலிகளில் அமர்ந்தவாறு,
தலையினை சாய்த்து
அது கரைய தொடங்கும் அக்கணம்
அவளின் முகம் பிரகாசிக்கும் – ஏதோ சங்கீதம் கேட்ட மாதிரி
அவளின் எதிர்பார்ப்பு அனேகமாய் வீணாகாது
அடுத்த நாள் தபால்காரன் மணியடிப்பான்.
அப்பாவின் கடிதத்தோடு…

காலம் மாறி உலகு சுருங்க,
காக்கைகளுக்கு வேலை இல்லை.
அவைகள் பற்றி அம்மாக்கள் அலட்டுவதுமில்லை.
Comments

Popular posts from this blog

பலதும் பத்தும் - III

அலுவலக அரசியல் : இருக்கு ஆனா இல்ல!!!!!!!!!!

கவியரசனின் ஜனன தினம் இன்று.