உன் ஞாபக தொல்லைகள்


இன்றும் தொடங்கிற்று
உன் ஞாபக தொல்லைகள்

அச்சோதனை சாவடியில்
எல்லோரும் பொதிகளோடு இறங்க,
எப்போதும் போல்,
நான் மட்டும் உன் ஞாபக சுமையோடு இறங்குவேன்.

காலம் விழுங்கிய உன்னை
என்றும் ஞாபகப்படுத்தும்- அவள்,
காக்கி உடையோடு...
நீதான் நீயேதான் என மனம் கூவும்; அடம்பிடிக்கும்
ஆனாலும்,
காலம் உன்னை தொலைக்க காரணமும்,
அவள் அணிந்துள்ள காக்கிதான்
உண்மை சுட எப்போதும் போல்
அடையாள அட்டையுடன் முடித்து கொள்வேன்.
உன்னையும் உன் ஞாபகங்களையும்.
__________________

Comments

Popular posts from this blog

மலையாளிக் களவானிகள்!

பலதும் பத்தும் - III

கவியரசனின் ஜனன தினம் இன்று.