2084ல் கூகிள்

தகவல் தொழில் நுட்பத்தின் வேகம் உலகினை இன்று எங்கோ கொண்டு செல்கின்றது. ஒரு தசாப்தத்திற்கு முன் நாம் நினைத்தே பார்த்திராத, சாத்தியமெ இல்லை என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்த பல விடயங்கள் சர்வ சாதாரணமாக் இன்று நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கின்றன. இது இப்படியே போனால், இனி வரும் காலங்கள் எப்படி இருக்கும் என பலரும் பல வகையில் சுவாரசியமாக யூகிக்கின்றனர். அதில் என்னை கவர்ந்த ஒரு படம் கீழே: 2084ம் ஆண்டு கூகிளின் முகப்புத்தோற்றம் எவ்வாறு இருக்கும் என்பதை சொல்கின்றது.


2084 ல் அல்லது இனிவரும் காலங்கள் தனிமனித சுதந்திரத்தினை கேள்விக்குள்ளாக்கும் என்பது தெளிவு. அதோடு, குடும்பம் சார் உறவுகள் மற்றும் சமூக அமைப்புக்கள் என்பன சிதைந்து போகும் என்பதையும் செய்தியாக இப்படம் சொல்கின்றது போலவே எனக்குப்ப்டுகின்றது.


Comments

Popular posts from this blog

புகை பிடிப்பதால் 25 நன்மைகள் ( புகைத்தல் எதிர்ப்பு தினத்தை முன்னிட்டு.. )

மலையாளிக் களவானிகள்!

கடிதங்களினையும் காக்கைகளினையும் தின்ற தொலைபேசிகள்