தனித்தவனின் புலம்பல்

வீதிகள் முழுதும் சாபங்களை கொட்டிச்செல்கின்றேன்
துணையுடன் செல்லும் அவர்களுக்காக
நிழல் தவிர்த்து ஏதும் துணையில்லா ஒருவன்
இது தவிர்த்து யாது செய்யமுடியும்?Comments

Popular posts from this blog

புகை பிடிப்பதால் 25 நன்மைகள் ( புகைத்தல் எதிர்ப்பு தினத்தை முன்னிட்டு.. )

மலையாளிக் களவானிகள்!

மான் கராத்தே..!