வார்த்தைகள் பறக்கின்றன.

வார்த்தைகள் பறக்கின்றன.
தூக்கம் கலைந்த ஒரு மாலையில்
என் பேனாக்கள் திறக்கப்பட்டதும்
அவை பறக்கின்றன
ஒரு பட்டாம் பூச்சி போல,
இல்லை.. இல்லை..
ஒரு இலையான் போல..

அயர்ச்சி கவ்வும் அம்மாலையில்
படுக்கையில் முகம் புதைக்கும் ஒர் தருணத்தில்
மீண்டும்
அவை பறக்கின்றன
இப்போது அவை கொசுக்களாக மாறி..
Comments

Popular posts from this blog

புகை பிடிப்பதால் 25 நன்மைகள் ( புகைத்தல் எதிர்ப்பு தினத்தை முன்னிட்டு.. )

மலையாளிக் களவானிகள்!

மான் கராத்தே..!