முட்டாள் !


மடைமைகளில் எப்போதும் நீ ஒட்டிக்கொண்டே நிற்கின்றாய்,
மரியாதைகளை வாய்பிளந்து எதிர் நோக்கி,
முட்டாள் !!
என்றாவது உன் மடைமைகளின் போலித்தனங்கள் வெளிவரும் போது
உன் தலை என்றுமே நிமிராது.
ஆனாலும் நான் இன்னும் உறுதியுடன் சொல்லமாட்டேன்
உனக்கான அந்நாள் நிச்சயமாக வருமென்று..

Comments

Mohamed Faaique said…
தலைப்பு....?????

Popular posts from this blog

மலையாளிக் களவானிகள்!

புகை பிடிப்பதால் 25 நன்மைகள் ( புகைத்தல் எதிர்ப்பு தினத்தை முன்னிட்டு.. )

கடிதங்களினையும் காக்கைகளினையும் தின்ற தொலைபேசிகள்