முட்டாள் !


மடைமைகளில் எப்போதும் நீ ஒட்டிக்கொண்டே நிற்கின்றாய்,
மரியாதைகளை வாய்பிளந்து எதிர் நோக்கி,
முட்டாள் !!
என்றாவது உன் மடைமைகளின் போலித்தனங்கள் வெளிவரும் போது
உன் தலை என்றுமே நிமிராது.
ஆனாலும் நான் இன்னும் உறுதியுடன் சொல்லமாட்டேன்
உனக்கான அந்நாள் நிச்சயமாக வருமென்று..

Comments

Mohamed Faaique said…
தலைப்பு....?????

Popular posts from this blog

புகை பிடிப்பதால் 25 நன்மைகள் ( புகைத்தல் எதிர்ப்பு தினத்தை முன்னிட்டு.. )

மலையாளிக் களவானிகள்!

மான் கராத்தே..!