சும்மா கிறுக்கியவைகள்

கனவுகளே!
தள்ளிச் செல்லுங்கள்
என் குழந்தை தூங்குகின்றது.

#################################################################################

இன்னும்
எனக்குள் பெயர்க்குழப்பங்கள்
நானொரு –
முன்னாள் காதலன்,
இந்நாள் கணவன்.

#################################################################################

என் நினைவுகள் 
ஊருகின்றன
நெடுஞ்சாலையில் 
ஓர் நத்தை போல..

#################################################################################

உன் கண்களின் மீது
சத்தியம் செய்கின்றேன்
இப்போதும்
வலியுடனே வாழ்கின்றேன்.

##################################################################################


Comments

அனைத்தும் நன்று
Maria Mcclain said…
interesting blog, i will visit ur blog very often, hope u go for this site to increase visitor.Happy Blogging!!!

Popular posts from this blog

புகை பிடிப்பதால் 25 நன்மைகள் ( புகைத்தல் எதிர்ப்பு தினத்தை முன்னிட்டு.. )

மலையாளிக் களவானிகள்!

மான் கராத்தே..!