இயந்திரமாய்ப்போன பழங்கள்

உலகம் இயந்திரமாக மாறவில்லை - ஆப்பிளும் , ப்ளக் பெர்ரியும் பழங்களாக மட்டும் இருந்தவரை….Comments

Popular posts from this blog

பலதும் பத்தும் - III

அலுவலக அரசியல் : இருக்கு ஆனா இல்ல!!!!!!!!!!

கவியரசனின் ஜனன தினம் இன்று.