இயந்திரமாய்ப்போன பழங்கள்

உலகம் இயந்திரமாக மாறவில்லை - ஆப்பிளும் , ப்ளக் பெர்ரியும் பழங்களாக மட்டும் இருந்தவரை….Comments

Popular posts from this blog

புகை பிடிப்பதால் 25 நன்மைகள் ( புகைத்தல் எதிர்ப்பு தினத்தை முன்னிட்டு.. )

மலையாளிக் களவானிகள்!

மான் கராத்தே..!