மீண்டும் தொடங்கிற்று

உன் ஞாபகக் காயங்கள் ஆறிப்போகும் காலங்களில்
ஓர் இலையான் போல
உன் தொலைபேசி அழைப்புகள்
என் மனசின் காயங்களை சுரண்ட..


மீண்டும் தொடங்கிற்று
மறதிக்கும் உன் ஞாபகங்களிற்குமிடையிலான சண்டை.


என்றோ மறந்த,
உன் புன்னகைகள்
உன் முத்தங்கள்
அடிக்கடி சந்திக்கும் அப்பூமரம்
கல்லூரி வாசிகசாலை
என எல்லாம்
தூசு தட்டப்படுகின்றன.
உன் அழைப்பினால்.


முடிகின்ற உறவில்
இன்னும் நீ முற்றுப்புள்ளி இடவில்லையா?
அழுது கொண்டு
நீ சொன்ன ஓர் மழை நாள் கூட
இன்று போல் உள்ளது.

Comments

ஆஹா மிகவும் அருமையான வார்த்தை தொடுப்பு . பகிர்வுக்கு நன்றி

Popular posts from this blog

மலையாளிக் களவானிகள்!

பலதும் பத்தும் - III

கவியரசனின் ஜனன தினம் இன்று.