ஒர் பிறந்த நாளுக்காய்.....................

இது காலம் கடந்ததாக இல்லை.
இன்னும் நான்,
உன் பிறந்த நாளில் குடியிருக்கிறேன்.

ஒர் நினைவின் தொல்லை
இன்னும் என்னுள் அவஸ்தையாகி
உன் பிறந்த நாட்களின் கொண்டாட்டங்களை
எனக்குள் ஒவ்வொரு நாட்களும் விதைத்து விடுகின்றன.
Comments

கவிதை அருமை நண்பரே...

தொடர்ந்து எழுத முயற்சி செய்யுங்கள்...

Popular posts from this blog

புகை பிடிப்பதால் 25 நன்மைகள் ( புகைத்தல் எதிர்ப்பு தினத்தை முன்னிட்டு.. )

மலையாளிக் களவானிகள்!

மான் கராத்தே..!