ஓர் பார்வையும் பல கனவுகளும்


ஓர் பார்வையும் பல கனவுகளும்

உன் கண்களுடன்
என் காதல் பயணமும் ஆரம்பமாயிற்று.

என்றாவது புரிந்து கொள்வாயா?
ஓர் பார்வையினை யாசிக்கும்,
இவ் யாசகன் பற்றி....

என் கனவு தின்று வழும்
உன் ஞாபக குப்பைகள்
இடமின்றி வழிகின்றது.

ஏதாவது செய்யேன்....
என்னை ஏதாவது செய்யேன்....

ஒன்றும் இயலாது போனால்
சபித்து விடு
பார்வை இன்றி போகவென.............

Comments

Popular posts from this blog

புகை பிடிப்பதால் 25 நன்மைகள் ( புகைத்தல் எதிர்ப்பு தினத்தை முன்னிட்டு.. )

மலையாளிக் களவானிகள்!

மான் கராத்தே..!