இன்னும் சுமை தூக்க எனக்கு வலுவில்லை


இன்னும் சுமை தூக்க எனக்கு வலுவில்லை

நீண்ட தூரம் செல்லும்
என் கனவுகளின் மீது
இன்னும் பாரம் ஏறுகிறது
இலட்சியங்கள் தின்னும்
என்னுள் எதுவோ ஒன்று உடைய...

நீ மட்டும் தொலையாமல் பாரமாகி நிற்கிறாய்....
காலங்கள் கண்டு கொள்ளாமல் போன என்
கனவுகளில் உனக்கென்ன வேலை?
தொலைந்து போ........
இன்னும் சுமை தூக்க எனக்கு வலுவில்லை
__________________

Comments

Popular posts from this blog

புகை பிடிப்பதால் 25 நன்மைகள் ( புகைத்தல் எதிர்ப்பு தினத்தை முன்னிட்டு.. )

மலையாளிக் களவானிகள்!

மான் கராத்தே..!